KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE, ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKASI


 Farklı kullanım alanları ve çelitli sektörler için sıvı ve toz boya üretimi firmamızda, uluslararası trendleri takip etmek ve yeniliklere hızlı adapte olmak KCC kültürünün ayrılmaz bir temel presibidir. Bu doğrultuda

- Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer şartların yükümlülüklerini yerine getirmek

- Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği etkinliklerinin tüm paydaşlarımızın ortak sorumluluğu oldu ilkesini benimsemek

- Önce sağlık ve can güvenliği ilkesine dayanarak tüm faaliyetlerimizi tüm İş sağlığı ve Güvenliği hakkında firma kültürümüzü sürekli iyileştirerek, sürdürebilir 'Sıfır İş Kazası' hedefi işe çalışmak

- Doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmak, atıkları en aza indirmek

- Atıkları kontrollü bir şekilde geri dönüştürmek ve bertaraf edilmesini sağlamak

- Çevre sağlığının korunmasını ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli kaynakları ayırmak ve ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek

- Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için çalışmaya devam etmek, ürünlerimizi ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretmek için iş süreçlerimizde sürekli iyileştirmeler yapmak

- Yasal şartlar ve özel müşteri gereklilikleri doğrultusunda, süreçlerimizi, ürün ve hizmetlerimizi, gözden geçirmek ve kalitede sürekliliği sağlamak

- Ürünler, süreçler, faaliyetler ve ilgili bileşenlerle alakalı, farklı boyutlardaki olağan ve olağanüstü riskleri değerlendirerek önleyici tedbirler planlamak

- Sektördeki teknolojik değişimleri takip ederek üretim kapasitemizi daha verimli hale getirmek

- Şirket içi ve şirket dışı eğitim desteği ile çalışanlarımızın sürekli gelişimini sağlamak

- Yönetim sistemi ve ilgili bileşenlerini belirli aralıklarla sistematik bir yapı içerisinde gözden geçirerek gerekli düzenleme ve iyileştirmeleri planlamak

  Kalite, sağlık ve güvenlik politikamızın temel prensipleridir.